PAZAR GÜNÜ YILDIZ SAATLERİ

Pazar gecesi

1. Pazar Günü Utarid Saati
Bu saatte muhabbet sevgi kalpleri birleştirme dost kazanmak için uygun bir saattir.
2.   Pazar Günü Kamer Saati
Hayırsız bir saattir. Yapılan işler tersine döner. Kötülük dışında hiç bir iş yapılmaz.
3. Pazar Günü Zühal Saati
Nahıs işler şerre yarayan bağlılık ribad işlerinin vaktidir.
4. Pazar Günü Müşteri Saati
Bu günün uğurlu saati olduğundan hayır manasında aklan herşey için müsaittir.
5. Pazar Günü Merih Saati
Uğursuz bir saat olduğu için fena kötü işler yapılmasına uygun bir zamandır.
6. Pazar Günü Şems Saati
Hayırlı bir mesud bir saattir. Hayırlı her iş yapılır. Yolculuğada bu saatte çıkmak iyidir.

7. Pazar Günü Zühre Saati
Bu saat iyi bir saat olduğundan tüm işler yapılabilir.

8. Pazar Günü Utarid Saati
Bu saatte cin davetleri ruh çağırma büyü muska sihir nazar için ve korku ve evhamın giderilmesi için müsait bir vakittir.
9. Pazar Günü Kamer Saati
Uğursuz bir vakittir. Hiç bir işe teşebbüs edilmez.
10. Pazar Günü Zühal Saati
Dilek hacet hayırlı işler için ve bir talepte bulunmak isteniliyorsa bu vakit en uygun vakittir.

11. Pazar Günü Müşteri Saati
Bu saat çok hayırlı bir vakit olduğundan, her türlü hayırlı iş iyi netice verir.

12. Pazar Günü Merih Saati
Merih yıldızı nahıs bir saat olduğundan her türlü kötülüğe müsait bir zamandır